Three O'clock - Coffee & Tea - Nguyễn Thị Minh Khai
Café/Dessert -Chi nhánh

Three O'clock - Coffee & Tea - Nguyễn Thị Minh Khai

462 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 2, Quận 3, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
28,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0