The Workstation Coffee
Café/Dessert

The Workstation Coffee

449 Điện Biên Phủ, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
29,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee