TH True Mart - Trường Chinh - 70000175
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Trường Chinh - 70000175

484 Trường Chinh, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 20:00
4,000 - 1,296,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee