TH True Mart - Bà Hom - 70000371
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Bà Hom - 70000371

241A Bà Hom, P. 13, Quận 6, TP. HCM
6đánh giá trên ShopeeFood
4,000 - 1,296,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee