Starbucks Coffee - Gateway Thảo Điền
Café/Dessert -Chi nhánh

Starbucks Coffee - Gateway Thảo Điền

177 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 20:30
40,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0