Simon - Coffee & Milk Tea
Café/Dessert

Simon - Coffee & Milk Tea

313A7/12 Ấp 1, Bình Chánh, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 22:00
10,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0