Shop Deal Bạn Thân - HCM
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Shop Deal Bạn Thân - HCM

Sonatus Building, 15 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 135,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0