She Cafe - Cafe Cho Phái Đẹp
Café/Dessert

She Cafe - Cafe Cho Phái Đẹp

Tầng 1, 158D Pasteur, Quận 1, TP. HCM
30,000 - 61,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0