Say Coffee 24H - 549 Điện Biên Phủ
Café/Dessert -Chi nhánh

Say Coffee 24H - 549 Điện Biên Phủ

549 Điện Biên Phủ, P. 3, Quận 3, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0