SaltCoffee - Cà Phê Muối - Ngô Thời Nhiệm
Café/Dessert

SaltCoffee - Cà Phê Muối - Ngô Thời Nhiệm

42 Ngô Thời Nhiệm, P. 7, Quận 3, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee