SaLa - Coffee & Trà Sữa - Đường T4
Café/Dessert

SaLa - Coffee & Trà Sữa - Đường T4

E2/56F An Phú Tây, X. Hưng Long, Bình Chánh, TP. HCM
09:00 - 19:00
200,000 - 700,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0