Rong Nho Tách Nước Khánh Hoà Thiện Tâm - Minh Phụng
Yêu thích
Shop/Cửa hàng

Rong Nho Tách Nước Khánh Hoà Thiện Tâm - Minh Phụng

504 Minh Phụng, P.9, Quận 11, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 22:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0