Quán Phở My - Phan Huy Ích
Quán ăn

Quán Phở My - Phan Huy Ích

7 Phan Huy Ích, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
04:30 - 11:00
20,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0