Quán 86 - Chè, Sâm Bổ Lượng & Trái Cây
Café/Dessert

Quán 86 - Chè, Sâm Bổ Lượng & Trái Cây

86/34 Ông Ích Khiêm, Quận 11, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
14:00 - 21:30
5,000 - 10,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0