Phê La - Trương Định
Café/Dessert -Chi nhánh

Phê La - Trương Định

6 Trương Định, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
38,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0