Peekaboo - Tiệm Bánh Su Kem Singapore
Yêu thích
Tiệm bánh -Chi nhánh

Peekaboo - Tiệm Bánh Su Kem Singapore

30 Hồ Biểu Chánh, P. 11, Phú Nhuận, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
40,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee