Ốc Sáu Nở
Quán ăn

Ốc Sáu Nở

128 Vĩnh Khánh, Quận 4, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0