Ốc Baby
Quán ăn

Ốc Baby

60 Trần Bình Trọng , Quận 5, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 289,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0