Nutifood - Tòa Nhà H3-384 Hoàng Diệu
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Nutifood - Tòa Nhà H3-384 Hoàng Diệu

Tòa Nhà H3-384 Hoàng Diệu, P. 6, Quận 4, TP. HCM
08:00 - 17:00
18,000 - 87,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0