Nước Mía Thanh
Ăn vặt/vỉa hè

Nước Mía Thanh

54 Rạch Bùng Binh, P. 9, Quận 3, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 20:00
10,000 - 15,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0