Những Người Bạn Sushi
Quán ăn

Những Người Bạn Sushi

64 Vạn Kiếp, P. 3, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10:30 - 22:20
8,000 - 68,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0