Nhóc Giftshop - Võ Văn Ngân
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Nhóc Giftshop - Võ Văn Ngân

219 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, TP. HCM
3đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 20:00
40,000 - 1,980,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0