Nhà hàng

Nhân Phát - Nhà Hàng Bò Tơ Tây Ninh

160 Đặng Nguyên Cẩn, P. 13, Quận 6, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0