Nhà Thuốc Minh Hiếu 1 - Phạm Hùng
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Nhà Thuốc Minh Hiếu 1 - Phạm Hùng

C3/21 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0