Nguyên Khang - Bưởi Ép, Cam Vắt & Nước Mía
Café/Dessert

Nguyên Khang - Bưởi Ép, Cam Vắt & Nước Mía

141A Thích Quảng Đức, P. 4, Phú Nhuận, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 24,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0