Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S106 Sala Sarimi

A1-00.03, 74 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông , Thủ Đức, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0