Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S004 Đường D2

157 Đường D2, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee