Milano Coffee - Phương Vy
Café/Dessert -Chi nhánh

Milano Coffee - Phương Vy

A89 Tô Ký, Quận 12, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
12,000 - 22,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0