Midori Cake - Shop Online
Shop Online

Midori Cake - Shop Online

59/24/2 Tân Hòa Đông, P. 14, Quận 6, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
29,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0