Mì Trộn Trứng Muối & Ăn Vặt 168
Shop Online

Mì Trộn Trứng Muối & Ăn Vặt 168

45/19 Bình Tiên, P. 7, Quận 6, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0