Mì Cay Naga - Làng Đại Học
Quán ăn -Chi nhánh

Mì Cay Naga - Làng Đại Học

Làng Đại Học Thủ Đức, Thủ Đức, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 21:00
30,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0