Medi & Beauty
Shop/Cửa hàng

Medi & Beauty

Quầy P18, Số 134/1 Tô Hiến Thành, P. 15, Quận 10, TP. HCM
08:00 - 16:30
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0