Lucy's Cakes - Hồ Bá Kiện
Tiệm bánh

Lucy's Cakes - Hồ Bá Kiện

150 Hồ Bá Kiện, P. 15, Quận 10, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:30
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee