Lộc Phát - Chân Gà Sốt Thái - Shop Online - Đường Số 17
Shop Online -Chi nhánh

Lộc Phát - Chân Gà Sốt Thái - Shop Online - Đường Số 17

27 - 29 Đường Số 17 (Khu Mỹ Thái II), P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
80,000 - 560,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0