KOI Thé - Cao Thắng 62C
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

KOI Thé - Cao Thắng 62C

62C Cao Thắng, P. 5, Quận 3, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0