Café/Dessert -Chi nhánh

KOI Thé - 220 Phan Xích Long

220 - 222 Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0