King Coffee - Hòa Bình
Café/Dessert

King Coffee - Hòa Bình

19 Hoà Bình, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
28,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0