Kimbap Cherry - Kimbap  - Thoại Ngọc Hầu
Shop Online

Kimbap Cherry - Kimbap - Thoại Ngọc Hầu

364/1A Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
0 - 0
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0