Kem Vi Bổn - Nguyễn Huy Tự
Café/Dessert

Kem Vi Bổn - Nguyễn Huy Tự

19 Nguyễn Huy Tự, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0