Kem Swensen's - Estella
Café/Dessert -Chi nhánh

Kem Swensen's - Estella

Tầng 04, TTTM Estella, 88 Song Hành, P. An Phú, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
10:00 - 21:00
109,000 - 490,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee