Kem Swensen's - Estella
Café/Dessert -Chi nhánh

Kem Swensen's - Estella

Tầng 04, TTTM Estella, 88 Song Hành, P. An Phú, Thủ Đức, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
10:00 - 21:00
109,000 - 490,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0