Katuri Mart - Cửa Hàng Tiện Lợi - Bà Hạt
Chợ

Katuri Mart - Cửa Hàng Tiện Lợi - Bà Hạt

456 Bà Hạt, P. 8, Quận 10, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 20:00
10,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0