KATEE DESSERT - Tiramisu & Bánh Kem - Nguyễn Thượng Hiền
Café/Dessert -Chi nhánh

KATEE DESSERT - Tiramisu & Bánh Kem - Nguyễn Thượng Hiền

61/26 Nguyễn Thượng Hiền, P. 5, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0