Japfa Best - Thịt Tươi - Phạm Văn Bạch
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Japfa Best - Thịt Tươi - Phạm Văn Bạch

585 Phạm Văn Bạch, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0