Japfa Best - Thịt Tươi - Hoàng Hoa Thám
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Japfa Best - Thịt Tươi - Hoàng Hoa Thám

16 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
35,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0