IZZIBING Snow Dessert Coffee - Bingsu
Café/Dessert -Chi nhánh

IZZIBING Snow Dessert Coffee - Bingsu

49 Phổ Quang, P. 2, Tân Bình, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
10:00 - 20:00
32,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee