Isushi Buffet Nhật Bản - Trường Sơn
Buffet -Chi nhánh

Isushi Buffet Nhật Bản - Trường Sơn

18 Trường Sơn, P. 2, Tân Bình, TP. HCM
49,000 - 519,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0