Ichi Coffee - Nguyễn Bình
Café/Dessert

Ichi Coffee - Nguyễn Bình

154 Nguyễn Bình, Nhà Bè, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
19,000 - 29,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0