Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Happy Flower - CMT8

182 Cách Mạng Tháng Tám, P. 10, Quận 3, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
08:30 - 17:30
180,000 - 2,500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0