Hai Con Bò - Thống Nhất
Nhà hàng -Chi nhánh

Hai Con Bò - Thống Nhất

30 Thống Nhất, Thủ Đức, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
65,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0