Há Cảo 2 Cụ Bà - Trần Phú
Ăn vặt/vỉa hè

Há Cảo 2 Cụ Bà - Trần Phú

418/11 Trần Phú, P. 7, Quận 5, TP. HCM
5,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0